antipyrine antipyrine
Henrik Have : The quick brown fox jumps over the lazy dog Henrik Have : The quick brown fox jumps over the lazy dog Henrik Have : The quick brown fox jumps over the lazy dog

Henrik Have : The quick brown fox jumps over the lazy dog

80 DKK
The quick brown fox jumps over the lazy dog
Henrik Have
After Hand Archive
1975/2013

tilrettelæggelse Mathias Kokholm
tryk Secialtrykkeriet Viborg
isbn 978-87-90826-41-3
2. udgave / 2. oplag,
32 s., 80 kr.

Med serien After Hand Archive genudgives og genforhandles manifeste udgivelser, der i sin tid var af radikal karakter og omhandlede den kommende kunst. Udgivelserne vil fungere som materiale til kunstnerisk forskning og som partiturer til at se på fremtiden gennem historien.