antipyrine antipyrine
Christian Vind: UDTOG II Christian Vind: UDTOG II Christian Vind: UDTOG II Christian Vind: UDTOG II Christian Vind: UDTOG II

Christian Vind: UDTOG II

100 DKK
(mere info følger)

UDTOG II
Christian Vind
Antipyrine, 2017

Redaktion: Marianne Kølle
Sprogvask: Merete Pryds Helle
Korrektur: Berit Højberg
Grafisk opsætning: Mathias Kokholm og Christian Vind

Tryk: Specialtrykkeriet Arco, Viborg, Danmark
ISBN 978-87-93108-92-9
1. udgave 1. oplag

136 sider  100 kr.